top of page
  • knzouam

“Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości. Teoria i praktyka” (recenzja)


Książka “Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości. Teoria i praktyka” autorstwa Kamili Czepczor-Bernat i Anny Brytek-Matera stanowi zbiór informacji na temat otyłości, z którego będą mogły skorzystać zarówno osoby profesjonalnie związane jej leczeniem, jak i każda osoba zainteresowana. Podzielona jest na 8 rozdziałów, z których pierwsze 4 są opisem czynników powodujących nadmierną masę ciała oraz metody walki z nią, które dają obiecujące efekty.

Z perspektywy dzisiejszych czasów występowanie otyłości ma potencjał do przyćmienia epidemii wirusa w najbliższych latach. Dlatego tak ważne jest szerzenie wiedzy na temat czynników, które mogą mieć wpływ na zwiększoną masę ciała. Autorki podkreślają, że spożywanie ilości kalorii ponad zapotrzebowanie oraz mała aktywność fizyczna może mieć różne podłoża. Poświęcają cały rozdział na omówienie tego, jak w kontekście nadwagi i otyłości istotne są emocje i ich regulacja.

W jednym z rozdziałów przeciwstawia się jedzenie automatyczne jedzeniu, intuicyjnemu, podkreślając wagę drugiego w kształtowaniu się dobrych zachowań żywieniowych. W książce znajdziemy opis technik uważności i ich wpływ na walkę z otyłością. Wskazywane są na pozytywy, jakie mogą wynikać z wprowadzenia technik uważnościowych do terapii leczenia otyłości.

W ostatnich rozdziałach zostało opisane badanie własne, którego wyniki potwierdziły postawione przez autorki hipotezy na temat zależności między regulacją emocjonalną a poziomem doświadczenia negatywnych emocji, obrazem ciała i zachowaniami żywieniowymi u kobiet z nadwagą i otyłością.

Myślę, że mogę polecić tę książkę wszystkim osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę na temat nadwagi i otyłości. Można znaleźć w niej nie tylko teoretyczne opisy z zakresu tych zaburzeń, ale także praktyczne wskazówki do ich leczenia, których działanie jest potwierdzone.


Książkę z wydawnictwa Difin można nabyć tutaj: link


Pisała: Maja Krajewska

95 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page