top of page

Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Społecznych UAM
Szamarzewskiego 89, Poznań

Chcesz współpracować?

  • Facebook

Świetnie!

Jako Koło jesteśmy zawsze chętni na współpracę przy różnego rodzaju warsztatach, szkoleniach, projektach środowiskowych czy naukowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, czym się zajmujemy się na codzień, wejdź w zakładkę Koło Naukowe.

 

Jako portal jesteśmy zawsze chętni na współpracę ze studentami medycyny, dietetyki i psychologii oraz specjalistami z tych dziedzin, którzy chceliby wspierać naszą misję szerzenia wysokomerytorycznych treści opartych na dowodach. Poniżej zamieszamy wskazówki dla potencjalnych autorów: 

Wytyczne dla autorów: 

Ogólne: 

  1. Standardowy maszynopis - Times New Roman, czcionka 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm 

  2. Nadsyłane w formacie doc lub docx. 

  3. Tytuł może być ciekawy, zwracający uwagę, ale nie wprowadzający w błąd w stosunku do treści! Nie akceptujemy clickbaitu. 

W odniesieniu do typu tekstu: 

  1. Recenzja - do 1 strony A4 

  2. Wywiad - 2,5-3 strony A4

  3. Artykuł popularnonaukowy - do 2 stron A4 + obowiązkowo bibliografia w stylu APA 

  4. Prasówka ze świata nauki - do 1,5 strony A4 + obowiązkowo bibliografia w stylu APA 

  5. Historia własna osoby z ED - do konsultacji indywidualnej z członkami koła 

Dla ułatwienia czytania prosimy o podzielenie tekstu na nagłówki (mogą to być podtytuły czy pierwsze "znaczące" zdanie z akapitu). Pod każdym nagłówkiem powinno znaleźć się maksymalnie 900-1200 znaków (ze spacjami) rozbite na ok. 3 akapity. Do tekstu dołączone będą ilustracje - zdjęcia, obrazy, wykresy etc. Jeżeli nie masz praw autorskich do żadnej pasującej ilustracji, posłużymy się bankiem zdjęć. ​

Tekst odrzucimy jeśli nie będzie spełniał standardów merytorycznych i formalnych opisanych wyżej. Wszystkie poprawki skonsultujemy z Tobą. Nie zrobimy nic bez Twojej zgody - wyślij nam szkic, a wskażemy Ci miejsca, które byśmy poprawili i dlaczego, Ty zdecydujesz jak to zrobisz i czy w ogóle. Zachowujesz pełne prawa autorskie do swojego tekstu. Dopóki strona istnieje możesz go w każdej chwili wycofać, republikować, edytować swój pseudonim lub nazwisko. 

bottom of page